پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد:

نهالكاري 70هكتار از كمربند سبز يزد/ استفاده از شیوه‌های نوين زمین خواری


مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: در حال حاضر تنها یک دهم یا 10 درصد نیروی مورد نیاز برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی استان یزد را در اختیار داریم.

به گزارش یزدامـــــروز؛ سید ابوالفضل وکیلی، درنشستی خبری با بیان اینکه روشهای زمین خواری در استان یزد امروز با گذشته تفاوت دارد، اظهار داشت: در گذشته زمین خواران اقدام به تصرف اراضی ملی می کردند و به شیوه های مختلف از اراضی تصرف شده، بهره برداری می کردند اما امروز این روشها متفاوت شده است.

 

وی عنوان کرد: امروز عده ای متخلف و سوء استفاده گر بر روی آگهی های منابع طبیعی استان که در روند مراحل اداری دریافت سند مالکیت منتشر می شود، اعتراض می گذارند با دور زدن قانون و به زعم خود استفاده از شیوه های قانونی، سعی در تصرف اراضی ملی دارند.

 

وکیلی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۶۸۵ پرونده حقوقی دراین زمینه تشکیل شده است که ۸۸ مورد خلع ید و ۶۶ مورد نیز در حال طی مسیر خلع ید است و در مجموع از ۸۲۷ هکتار اراضی ملی تصرف شده، ۳۳۵ هکتار در سال جاری خلع ید شد.

 

وی ادامه داد: زمین خواری در استان یزد به طور عمده در مناطق ییلاقی یا در مناطق نزدیک به شهر اتفاق می افتد که با جدیت در حال بررسی و دفع تجاوز زمین خواران هستیم.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سیمای منابع طبیعی استان یزد اظهار داشت: از مجموع هفت میلیون ۳۰۰ هکتار مساحت استان یزد، دو میلیون و ۶۵۰ هکتار معادل بیابانی، چهار میلیون و ۸۰۰ هکتار مرتع و ۱.۵ درصد جنگلهای دستکاشت است.

 

وی با بیان اینکه اقلیم استان یزد کاملا بیابانی است، از وجود ۱۳ کانون بحران فرسایش بادی در این استان خبر داد و عنوان کرد: این کانونهای فرسایش بادی همه شهرستانهای استان یزد را تحت تاثیر قرار داده است.

 

وکیلی با بیان اینکه حجم ریزش‌های جوی در استان یزد حدود هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، خاطرنشان کرد: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این بارشها به سیلاب و هرز آب تبدیل شده و هدر می رود و نه تنها استان از آن بهره مند نمی شود بلکه متحمل خسارات سیل نیز می شود به همین دلیل اجرای طرح های آبخوانداری در این استان بسیار حائز اهمیت است.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح کمربند سبز در یزد اظهار داشت: این طرح از سال ۷۵ مصوب شده اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده اما در سال گذشته، حجم و مساحت اجرای این طرح با کل ۱۵ سال گذشته برابر بوده است.

 

وی با بیان اینکه تاکنون در مجموع ۱۹۱ هکتار از کمربند سبز یزد اجرایی شده است، عنوان کرد: امسال نیز ۷۰ هکتار گودبرداری و آماده کاشت نهال است که تا پایان امسال زیر کشت خواهد رفت و گونه های مختلف زیتون، سنجد تلخ و شیرین، اقاقیا، زبان گنجشک و ... در آن کاشته خواهد شد.

 

وکیلی، یکی دیگر از برنامه های شاخص منابع طبیعی استان یزد را توسعه کشت جنگل ها در اراضی مستعد خواند و افزود: با توسعه این عرصه ها در تلاش برای افزایش تراکم درخت در هر هکتار هستیم و امیدواریم به زودی این تراکم به ۸۰ تا ۹۰ اصله درخت در هر هکتار برسد.

 

وی اظهار داشت: سال گذشته ۵۰ هکتار و امسال هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل دستکاشت ایجاد شد که نقطه قوت این کار، استفاده از خود جنگل نشینان در توسعه طرحهای جنگلداری بود به نحوی که میزان قابل توجهی از این جنگلهای دستکاشت در مناطق مستعد توسط خود مردم زیر کشت رفت.

 

اجرای طرح منارید، طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، طرح های هفته منابع طبیعی، کمبود نیروی حفاظت از عرصه های طبیعی، ‌ گسترش کشت گونه های مختلف گیاهان دارویی، مشکلات موجود ایجاد شده در عرصه های منابع طبیعی توسط معادن و ... بخش دیگری از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

 

وی با اشاره به اینکه نیاز به 300 نیروی انسانی داریم، اظهار داشت: در حال حاضر تنها 11 نفر به طور خاص به عنوان یگان حفاظت منابع طبیعی مشغول فعالیت هستند.

 

وی بیان کرد: اگر نیروهایی که دارای چند مسئولیت هستند و کار حفاظت را نیز انجام می‌دهند،‌ در نظر بگیریم، در مجموع فقط 30 نیرو برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی استان یزد داریم.

 

وکیلی با بیان اینکه میانگین‌های استانداردی برای این موضوع در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: ما یک دهم یا 10 درصد نیروهای مورد نیاز برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی را نیز در اختیار نداریم به همین دلیل طرح همیاران طبیعت را به مرحله اجرا درآورده‌ایم.

منابع: مهر و فارس و ایسنا


آخرین اخبار آخرین اخبار