پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با احتساب شصت و دومین مرحله پرداخت یارانه نقدی؛

هر ایرانی تاکنون چقدر یارانه گرفته است؟


با احتساب شصت و دومین مرحله پرداخت یارانه نقدی که بامداد فردا قابل برداشت است، هر ایرانی تا کنون مبلغی معادل 2 میلیون و 821 هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

به گزارش یزدامروزبه نقل از آنا،  75 میلیون ایرانی تا پایان سال 93 با سقف اعتباری 42 هزار میلیارد تومان یارانه دریافت می‌کردند اما میزان بودجه یارانه در قانون بودجه سال 94 با رای نمایندگان مجلس به مبزان 7 درصد معادل 3 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از این رو دولت موظف به حذف تعدادی از یارانه‌بگیران برای جبران کسری بودجه خود در این زمینه شد.


با موظف شدن دولت به حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران و کاهش 3 هزار میلیارد تومانی بودجه این بخش، حدود 5.5 میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها در سال 94 محروم شدند.

همچنین دولت در مصوبه اخیر مجلسی‌ها موظف شد تا از ابتدای تیرماه امسال یارانه نقدی سرپرست خانوار دارای درآمد سالانه حداقل 350 میلیون ریال را قطع کند که بر این اساس لیست یارانه‌بگیران برای بار دیگر دچار ریزش می‌شود.

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.


آخرین اخبار آخرین اخبار