پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیر شیلات و آبزیان استان یزد:

هر سال،سه ميليون قطعه ماهی زینتی در استان یزد تولید می شود


مدیر شیلات و آبزیان این سازمان گفت: سالانه سه ميليون ماهي زينتي در واحدهاي فعال توليدي اين استان تكثير مي شوند.

به گزارش یزد امـــــروز:مدیر شیلات و آبزیان ،محمدعلي مبيني گفت: همچنين ساليانه هزارتن ماهی گرم آبی وسردآبی دربیش ازسیصداستخردومنظوره کشاورزی استان یزد تولید می شود که ماهی سفید، قزل آلا، خاویار وهامورازجمله ماهیان تولیدی استان هستند.وي یکی ازبخش های فعال شیلات استا ن یزد را واحدهاي تکثیر و پرورش ماهیان زینتی برشمرد و گفت: درحال حاضر در حدودیکصد نوع ماهی زینتی دراستان وجود دار دوسالانه سه میلیون قطعه ماهی تکثیرمی گردد.

 

درسطح استان 50 فروشگاه برای توزیع این گونه ازماهیان فعال هستند وبیش از60 نفردرده کارگاه پرورش ماهیان زینتی مشغول به کارهستندوخوشبختانه حمایتهای خوبی هم دراین زمینه برای ارتقای این کارگاه ها در نظرگرفته شده است که ارائه تسهیلات مشاغل خانگی ودراختیار گذاشتن کمک های آموزشی وفنی بخشی ازآن است.

 

منبع:خبر مرکز یزدآخرین اخبار آخرین اخبار