پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري يزد:

همه بايد نسبت به افزايش سرمايه هاي اجتماعي اهتمام لازم را داشته باشند


دومين جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي استان در سال 1394 با دستور كار ارائه نتايج طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي ايران و پيشنهاد اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مبني بر تشكيل كميته نمايشگاه ها و رويدادهاي استان به منظور استفاده بهينه از امكانات اقامتي استان برگزار شد.


به گزارش  یزد امــــروز از اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه 27 خرداد ماه دومين جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي اجتماعي درسال جاري با حضور معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري و جمعي از اعضاي كارگروه درسال شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد .
در اين جلسه "محمدعلي طالبي" معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ضمن بيان لزوم اهتمام همگان در افزايش سرمايه هاي اجتماعي استان، گفت : سرمايه اجتماعي را چه تهديد محسوب كنيم و چه فرصت، موضوع بسيار با اهميت و قابل تاملي است.
وي از برنامه آن معاونت در استخراج نتايج مربوط به هر دستگاه در طرح سرمايه اجتماعي بصورت مجزا خبر داد وافزود : قصد داريم با دستگاه هاي استاني در اين خصوص جلسات اختصاصي جهت بررسي و تحليل نتايج مربوطه تشكيل دهيم و به كمك آن در جهت برنامه ريزي و ارتقاء سرمايه اجتماعي گام برداريم .
"محمد علي طالبي" با اشاره به سابقه بسيار درخشان يزد در كليه شاخص هاي سرمايه اجتماعي در گذشته، اين پيشينه را فرصت مناسبي به منظور ارتقاء برخي شاخص هايي كه امروزه در استان دچار مشكل شده ايم دانست .
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همچنين بر لزوم هماهنگي در خصوص برگزاري همايش ها، جشنواره ها و نمايشگاههاي مختلف در استان به لحاظ تامين فضاي اقامتي، با توجه به افزايش حجم ورود گردشگران داخلي و خارجي تاكيد كرد و رسيدگي به اين موضوع را براي توزيع مناسب فرصت هاي فرهنگي در استان ضروري دانست .
دبير كارگروه فرهنگي اجتماعي استان در اين جلسه از تاكيد وزرات كشور بر ارائه نتايج سنجش سرمايه اجتماعي كشور و استانها دركارگروه هاي مختلف استاني و تحليل اين نتايج خبر داد و افزود: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا موضوع سرمايه اجتماعي را بصورت روند پژوهشي بررسي كرده و درطول زمان نتايج آن را مقايسه و تحليل مي كنند كه جاي اين نوع پژوهش در كشور ما خالي است.
"مجيد جواديان زاده" درادامه نتايج استاني و مقايسه اي اين سنجش ملي كه درسال 1393 در سطح كشور انجام گرفته است را درحضور حاضرين تشريح كرد و سپس موارد مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


آخرین اخبار آخرین اخبار