پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

موگرینی:

همه تحریم‌های هسته‌ای و اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران پایان می‌یابد


موگرینی گفت که امروز ما گامهای قاطعانه برداشتیم و به راه حل ها در پارامترهای کلیدی رسیدیم و همه تحریم‌های اقتصادی و هسته‌ای اتحادیه اروپا پایان می‌یابد.

به گزارش یزدامــــروزبه نقل از تسنیم، موگرینی در کنفرانس خبری مشترک با ظریف گفت که امروز ما گامهای قاطعانه برداشتیم و به راه حل ها در پارامترهای کلیدی رسیدیم.


وی افوزد که ما الان می توانیم نگارش متن و پیوست های توافق جامع را شروع کنیم.


موگرینی  گفت که فعالیتهای هسته ای و مواد هسته ای ایران برای مدت زمانی محدود خواهد بود و هیچ مواد شکافت پذیر در فردو نخواهد بود.


وی گفت که اتحادیه اروپا همه تحریم های هسته ای و اقتصادی خود را پایان خواهد داد و قطعنامه جدید شورای امنیت توافق را تایید خواهد کرد تا قطعنامه های قبلی پایان یابند‬.


آخرین اخبار آخرین اخبار