پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

وقتی کارد به استخوان می رسد؛

هم صدایی رانندگان با مردم؛ در اعتراض به فرسودگی تاکسی ها


فرسودگی خودروهای تاکسی و عدم توجه مسئولین به این مطلب،صدای رانندگان این تاکسی ها رادرآورد.

صنعت گردشگري به سرعت در حال گسترش بوده و اين صنعت به يكي از بزرگترين زمينه هاي كسب وكار در جهان مبدل شده است.

در گردشگري زير ساخت ها به خصوص حمل ونقل درتوسعه گردشگري داراي اهميت بوده وتوسعه حمل ونقل تاثير عمده اي بررشد وهدايت اين صنعت داشته و فراهم بودن امكانات حمل ونقل مناسب ،مطمئن، راحت، سريع وارزان شرط لازم توسعه گردشگري است

چون گردشگران در تصمیمات خودشان دو عامل هزینه و زمان را مد نظر قرار می دهند دسترسی به اهداف گردشگری، انتخاب نوع سیستم حمل و نقل یا فراهم بودن یک سیستم مناسب بر این دو عامل تاثیر گذاراست .

از آن جا که یزد اولین شهر خشت خام و دومین شهر توریستی جهان و قطب طبابت جنوب کشوربه حساب می آید تردد تاکسی های فرسوده در سطح شهر به دور از شئونات مردم و گردشگران این شهر توریستی است.

متاسفانه غرق شدن مسئولین در بازی های سیاسی سبب غفلت آنان از برخی مشکلات ریزو درشت مردم شده است.

فرسودگی تاکسی های 133موضوعی است که صدای اعتراض مردم را درآورده و صاحبان این خودروها را نیز به دلیل عدم فراهم بودن شرایط تعویض دل آزرده کرده است.

رانندگان تاکسی که ازاقشار زحمت کش و بی توقع جامعه به شمار می روند خود نیز دلخوشی از فرسودگی خودروهایشان نداشته و علت عدم تعویض خودروهایشان را نداشتن توان مالی اعلام می کنند.

 بی توجهی های مسئولین ذیربط نسبت به اقدامی عاجل در این زمینه سبب شد تا تاکسی داران خود برای  احقاق حق و رساندن صدای اعتراض مردم به گوش مسئولین  دست به کار شوند.

یزد امـــــروز؛ امیدوار است مسئولین زیربط با مشاهده تصاویر زیر به خود آمده و اقدامی در خور شأن رانندگان، مردم و گردشگران این شهرباستانی انجام دهند.


آخرین اخبار آخرین اخبار