پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

جهت حضور در مسابقات قهرماني جهانی؛

هوگوپوش یزدی در جمع اردوی تیم ملی پاراتکواندو قرار گرفت


هوگوپوش یزدی در اردوی تیم ملی خود را جهت حضور در مسابقات قهرماني جهانی آماده می‌کند.

به گزارش یزدرسا؛ هوگوپوش یزدی، سعید صادقیان پور در اردوی تیم ملی خود را جهت حضور در مسابقات قهرماني جهانی آماده می‌کند.

پیش از این سعید صادقیان پور بازیکن یزدی تیم ملی در اولین دوره مسابقات پاراتکواندوی قهرمانی توانست مدال نقره این بازی‌ها را بدست آورد.

مسابقات جهانی پاراتکواندو شهریور امسال در ترکیه برگزار می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار