محتوا محتوا

واردات توهین آمیز؛


وقتی رئیس خانه صنعت و معدن در ذکر عناوینی از تراز بازرگانی و خرید 160تن معادل ۸ تریلی 20تن کود انسانی از ترکیه اشاره می‌کند؛ مازان حق دارد بگوید که بابا این 80 میلیون نفر این کار را بلدند.

به گزارش یزدامروز، عصر اقتصاد نوشت: رویم به دیوار، گلاب به رویتان، خیلی خیلی معذرت می‌خواهم، ان‌شاءالله به بزرگی خودتان می‌بخشید.

اساساً صفحات روزنامه‌ها جای بعضی از مطالب نیست و رعایت حرمت گفتمان مکتوب با خوانندگان عزیز ایجاب می‌کند که از نقل بعضی از مطالب پرهیز شود.

اما وقتی رئیس خانه صنعت و معدن در ذکر عناوینی از تراز بازرگانی و خرید 160تن معادل ۸ تریلی 20تن کود انسانی از ترکیه اشاره می‌کند؛ مازان حق دارد بگوید که بابا این 80 میلیون نفر این کار را بلدند و کشور بزرگ اقوام با الگوی مصرف شانزلیزه تا سومالی قادر به تولید همه گونه کود انسانی است و درج این قلم کالا در واردات کشور آن هم از ترکیه وهن به تجارت است.

محمدرضا سرشار نویسنده و منقد ادبی نیز با طعنه به خبری که رییس خانه صنعت معدن و تجارت درخصوص واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه داده بود، پرسید: میوه برجام؟

آخرین اخبار آخرین اخبار