پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد:

واقعیت گرایی خط مقدم رسانه ها/ حمایت ملت ایران از فلسطین قلبی و اعتقادی است


رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد درنشست اخلاق در رسانه با اشاره به روز جهانی قدس گفت: کمک،همدلی و حمایت ملت ایران از فلسطین قلبی و اعتقادی بوده و از آرمان های جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار یزد امـــــــــــــروز؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد درنشست اخلاق در رسانه با اشاره به روز جهانی قدس گفت: کمک،همدلی و حمایت ملت ایران از فلسطین قلبی و اعتقادی بوده و از آرمان های جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام سید محمد حسینی کوهستانی افزود: خداوند در قرآن کریم می فرماید مسلمانان نسبت به یکدیگر وظیفه دارند و در جای دیگر می فرماید: درمبارزه با متجاوزان و حمایت از د مستضعفان ذره ای کوتاهی نکنید.


وی در ادامه اباهه گری،عمومیت گرایی و خود محوری  در رسانه ها  را عملی غیر قابل قبول دانست واظهار داشت: حق مداری ستون اصلی حیات رسانه ها وواقعیت گرایی در خط مقدم  رسانه ها می باشد.

آخرین اخبار آخرین اخبار