پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

وام مسکن برای خانه‌اولی‌های تهرانی ۸۰میلیون شد

وام مسکن درشهرهای بزرگ۶۰وشهرهای کوچک۴۰ میلیون تومان شد


شورای پول و اعتبار در نشست عصر امروز خود مصوب کرد که از این پس وام مسکن برای خانه‌اولی‌های تهرانی ۸۰میلیون تومانی، شهرهای بزرگ ۶۰میلیون تومان و شهرهای کوچک ۴۰میلیون تومان شود.

به گزارش یزد امــــــــروز؛ شورای پول و اعتبار به‌منظور تصمیم گیری برای افزایش وام مسکن تشکیل جلسه داد و تصمیم‌های مهمی برای این بخش گرفت.

 

براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، وام مسکن برای خانه‌اولی‌ها در تهران 80میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 60میلیون تومان و در شهرهای کوچک 40میلیون تومان تصویب شد. نرخ سود این تسهیلات 14 درصد خواهد بود.

 

البته صبح امروز تسنیم احتمال داده بود که وام مسکن در نشست شورای پول و اعتبار در ارقام 80، 60 و 40 میلیون تومان تصویب شود.

 

هرچند لازم به ذکر است که مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار صرفاً برای خانه‌اولی‌ها خواهد بود چراکه براساس مصوبه دیگر شورا وام مسکن برای سایر افراد در شهر تهران 60میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر جمعیت 50میلیون تومان و سایر مناطق شهری 40میلیون تومان خواهد بود.

 

گفتنی است این وام علاوه بر بانک مسکن در سایر بانک‌ها نیز پرداخت خواهد شد؛ این امتیازی است که شورای پول و اعتبار در نشست امشب خود مصوب کرده چراکه پیش از این انحصار پرداخت وام مسکن تنها در اختیار بانک مسکن بوده است.

 

مشروح مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن را در ادامه بخوانید؛

 

به گزارش تسنیم، در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن و به‌منظور تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت جهت خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویستمین جلسه مورخ 1394.2.29، موارد ذیل را تصویب نمود:

 

1 - حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه‌اولی‌ها) از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.


1-1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به‌ترتیب به‌میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین می‌گردد.


1-2- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب 14 درصد تعیین می‌گردد.


1-3- بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف حساب می‌باشد.


1-4- دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم حداکثر 12 سال می‌باشد.

 

تبصره 1: دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.

 

2- شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها (لغو ماده 12 مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه 1390) موافقت نمود، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های ذیل فراهم گردد:

 

شهر تهران 600میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی

 

شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر جمعیت 500میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی

 

سایر مناطق شهری 400میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی

 

تبصره: نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک‌ها (حداکثر80 درصد) خواهد بود.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار