پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


واکنش طعنه آمیز روزنامه پرسپولیسی به باخت استقلال


روزنامه پیروزی قریب به اتفاق تیترهای خود را به شکست سنگین استقلال مقابل تراکتورسازی در تهران اختصاص داده و بارها از اعداد 4 و 6 برای طعنه زدن به رقیب دیرینه خود بهره برده است.

یزد امــــــــروز؛ روزنامه پیروزی قریب به اتفاق تیترهای خود را به شکست سنگین استقلال مقابل تراکتورسازی در تهران اختصاص داده و بارها از اعداد 4 و 6 برای طعنه زدن به رقیب دیرینه خود بهره برده است.

تصویر نوزادی که عدد 4 نماد استقلالی را هم نشان داده از همه عکس های صفحه نخست درشت تر است.

این روزنامه همچنین هیچ اشاره ای به شکست پرسپولیس مقابل گسترش فولاد در صفحه اول خود نکرده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار