محتوا محتوا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد خبر داد


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر اینکه در استان یزد هزار و 18 پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد، گفت: از این تعداد 385 پروژه برای واگذاری احصاء شده است.

به گزارش یزدامروز، حمیدرضا نصیری زاده صبح امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به اینکه لایه بودجه سال 97 دارای چهار ویژگی است که این بودجه را با سایر بودجه‌ها متمایز کرده است، گفت: اصلاح ساختاری در تدوین بودجه، توجه ویژه به اولویت‌های برنامه‌ای، توجه ویژه به تولید و اشتغال و توجه ویژه به عدالت اجتماعی ازجمله این ویژگی‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت توجه به عدالت اجتماعی و همچنین تولید و اشتغال، افزود: در راستای بحث اشتغال دولت سه بحث عمده را در سال 97 ازجمله اشتغال فراگیر، اشتغال پایدار روستایی و اشتغال حمایتی را دنبال کرده است، چنانچه اشتغال فراگیر از سال جاری اجرایی شده و برای اشتغال روستایی استان یزد چیزی حدود 84 میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها اختصاص‌یافته و همچنین اشغال حمایتی که وجود داشته و در سال‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از پیش‌بینی اشتغال در سال آینده برای یک‌میلیون و 124 هزار نفر خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد 980 هزار نفر برای اشتغال فراگیر، 114 هزار نفر برای اشتغال روستایی و 30 هزار نفر هم برای اشتغال حمایتی اختصاص‌یافته است؛ تعهد اساسی که در لایحه بودجه سال 97 صورت گرفته رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی است.

نصیری زاده بابیان اینکه در کشور حدود 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد شش هزار پروژه ملی و 65 هزار پروژه استانی هستند؛ همچنین در استان یزد هزار و 18 پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد که 385 پروژه برای واگذاری احصاء شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: بودجه عمرانی کشور در سال گذشته 71 هزار میلیارد تومان بوده است و در لایحه سال 97 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ چنانچه چیزی حدود 32 درصد کاهش‌یافته است.

وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی استان یزد در سال گذشته 419 میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: بودجه عمرانی استان یزد در لایحه بودجه سال 97 به 348 میلیارد تومان رسیده است به این معنا که بودجه عمرانی استان یزد نسبت به سال گذشته 17 درصد کاهش‌یافته است؛ چنانچه بودجه عمرانی همه استان‌های کشور به‌جز استان خوزستان کاهش‌یافته است.

نصیری زاده ادامه داد: دولت مشوق‌های مختلفی را برای بخش غیردولتی در نظر گرفته است که این بخش را وارد پروژه‌هایی کند که بسیاری از آن‌ها غیراقتصادی هستند؛ چنانچه این مشوق‌ها سبب می‌شود که آن پروژه‌ها اقتصادی شود و همچنین انگیزه‌بخش غیردولتی را سرمایه‌گذاری افزایش دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد اضافه کرد: سهم دولت در تأمین مالی برای سال 97 چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان است که از محل صندوق توسعه ملی چیزی حدود 17 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده؛ همچنین از محل بازارهای تأمین مالی و خارجی چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان و از محل آورده بخش خصوصی چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است؛ چنانچه بر اساس پیش‌بینی دولت چیزی حدود 68 هزار میلیارد تومان از این محل تأمین اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه 199 پروژه در استان یزد در سال 97 قابل‌واگذاری است؛ اما دولت 107 پروژه را تأمین اعتبار کرده است، یادآور شد: به نظر می‌رسد اگر بتوانیم این پروژه‌ها را واگذار کنیم، استان یزد سهم بالاتری را نسبت به گذشته دریافت خواهیم کرد؛ چنانچه هرچند که بودجه عمرانی استان یزد کاهش‌یافته است؛ اما منابعی که می‌تواند برای اتمام پروژه‌های عمرانی مورداستفاده قرار گیرد، افزایش‌یافته است.

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار