محتوا محتوا

در 11 ماهه نخست سال جاری؛


بر اساس آمارهای رسمی، در یازده ماه امسال 12 هزار و 427 ميليارد ريال مالیات در استان یزد وصول شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 11 درصد افزايش و نسبت به ميزان مصوب،7 درصد كاهش يافته است.

به گزارش یزدرسا، بر اساس آمارهای رسمی، در یازده ماه امسال 12 هزار و 427 ميليارد ريال مالیات در استان یزد وصول شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 11 درصد افزايش و نسبت به ميزان مصوب،7 درصد كاهش يافته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی استان میزان 6 هزار و 465 ميليارد ريال را ماليات هاي مستقيم و 5 هزار و 962 ميليارد ريال آن‌ را ماليات هاي غير مستقيم بخود اختصاص داده اند. به این ترتیب 52 درصد از مجموع مالیات های پرداختی را مالیات‌های مستقیم و مابقی آن را مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می دهند.

بررسی آمارهای حاکی از آن است که مالیاتهای مستقیم استان که بر درآمد و دارایی اشخاص وضع می شود و قابلیت انتقال به واحدهای دیگر را ندارد نسبت به میزان مصوب١٢درصد کاهش و مالیاتهای غیر مستقیم که عمده آن ارزش افزوده است ، نسبت به مبلغ مصوب ٣درصد کاهش داشته است.

اشخاص حقوقی غیردولتی(شرکتها)  با سهم 64 درصدی از کل مالیات های مستقیم بیشترین میزان مالیات پرداختی در 11 ماهه امسال در استان یزد داشته اند و پس از آن کارکنان بخش غیردولتی و کارمندان دولت به ترتیب با سهم 11 درصد و 10 درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند و سهم مالیات مشاغل هشت درصد و سایر منابع نیز سهم 6 درصدی داشته اند.

انتهای پیام/ق

 


آخرین اخبار آخرین اخبار