پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش/

وقتی آمار گیشه سینما هم در یزد محرمانه است


به نظر می رسد دولت یازدهم که درطول سه سال گذشته برای فرار از نقد کارشناسانه و پیشبرد اهداف خود بدون توجه به افکار عمومی به لطایف الحیل سعی کرده جزئیات بسیاری از موضوعات را از مردم مخفی کند این رویکرد را در استان یزد نیز در دستور کار بسیاری از نهادها و مسئولین قرار داده به صورتی که قصد دارند با قید محرمانه به بسیاری از مسائل نه چندان مهم افکار عمومی را دور بزنند.

به گزارش یزدامروز، دولت یازدهم که با شعار انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کار خود را در پاستور شروع کرده است همواره سعی در القای این موضوع داشته  که به این شعار خود جامه عمل بپوشاند اما آنچه که از عملکرد سه ساله دولت یازدهم برمی آید این موضوع هیچ گاه از جنبه شعاری پا را فراتر نگذاشته که مصداق آن را می توان در موارد متعدد مشاهده کرد.

به نظر می رسد دولت یازدهم که درطول سه سال گذشته برای فرار از نقد کارشناسانه و پیشبرد اهداف خود بدون توجه به افکار عمومی به لطایف الحیل سعی کرده  جزئیات بسیاری از موضوعات را از مردم مخفی کند  این رویکرد را در استان یزد نیز در دستور کار بسیاری از نهادها و مسئولین قرار داده به صورتی که قصد دارند با قید محرمانه به بسیاری از مسائل نه چندان مهم افکار عمومی را دور بزنند.

در همین راستا رئیس اداره سینمایی و سمعی و بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در روزهای اخیر از دادن جزئیات فروش کیشه های سینمای یزد خودداری کرده و آن را محرمانه دانسته است.

نامحرم دانستن مردم استان از چنین موضوع نه چندان مهمی جای سوال دارد که باید مسئولین فرهنگی استان پاسخ گوی آن یاشند اما آنچه اهمیت دارد تلاشی مستمر در استان برای کاهش نقش افکار عمومی در تحولات استان است به صورتی بسیاری از مسئولین در این پروژه نقش آفرینی می کنند که نامحرم دانستن یزدی ها از اطلاعات و زیر و بم استان در راستای همین کار است.

در شهرهایی چون تهران آمار فروش کیشه های سینما و فیلم ها به تفکیک و بروز ارائه می شود و مردم به راحتی به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند اما همین اطلاعات از مردم یزد دریغ می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار