پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بازار «شاهزاده فاضل یزد» در انتظار استخاره«میراثی ها»!

وقتی بی توجهی به میراث فرهنگی یزد تمامی ندارد/عواقب خطر تعلل در مرمت بازار تاریخی یزد بر عهده کیست؟!


پس از اطلاع وضعیت موجود به اداره میراث فرهنگی یزد یکی از کارشناسان این اداره به همراه یک معمار قدیمی که معلوم بود خبره آثار تاریخی است به محل سر زدند که با بررسی ستون آسیب دیده و با توجه به نظر کارشناس میراث، قرار شد با حفاری از داخل مغازه بنده قسمت پایین ستون آسیب دیده را ببندند.

به گزارش یزدامــــــــروز، شش ماه پیش بود که کسبه بازار شاهزاده فاضل متوجه شدند قسمتی از ستون های این بازار ترک خورده و درحال تخریب است که برای اطلاع و مرمت آن به میراث فرهنگی مراجعه کردند.

یکی از بازاریان که مغازه وی در مجاورت محل آسیب دیده قرار دارد گفت: پس از اطلاع وضعیت موجود به اداره میراث فرهنگی یزد یکی از کارشناسان این اداره به همراه یک معمار قدیمی که معلوم بود خبره آثار تاریخی است به محل سر زدند که با بررسی ستون آسیب دیده و با توجه به نظر کارشناس میراث،  قرار شد با حفاری از داخل مغازه بنده قسمت پایین ستون آسیب دیده را ببندند.

وی که از عملکرد ضعیف میراث فرهنگی یزد ناراضی بود ادامه داد: بنده برای اینکه آسیب بیشتری به بازار تاریخی شاهزاده فاضل نرسید قریب به سه ماه پیش مغازه را تخلیه کردم و قرار بر آن شد که خودمان کار مرمت بنا را انجام دهیم.

این فروشنده بازار افزود: اما زمانی که دست به کار مرمت این ستون شدیم فهمیدیم کار مشکل تر از آن چیزی است که بتوانیم خودمان بازسازی کنیم و نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد پس به اجبار با ارسال نامه ای به میراث با توجه به اینکه دانش بازسازی این ستون را نداشتیم  خواستار واگذاری آن به خود میراث شدیم و اعلام کردیم عواقب بعدی این مکان هم با خود میراث خواهد بود.

این کسبه بازار شاهزاده فاضل یزد اذعان کرد: هر چند پس از پیگیری بنده و کسبه بازار میراث راضی به مرمت این بنا شد اما تا به حال فقط قسمت پایین این ستون مرمت شده و بنا به نظر معمار باید سه چهار روزی کار متوقف می شد تا بنا نشست کند و ادامه کار امکان پذیر باشد اما متاسفانه با گذشت زمان ترک های این ستون تاریخی بیشتر شد.

مغازه دار زیان دیده بازار شاهزاده فاضل تصریح کرد: برای جلوگیری از ریزش ستون، آن را با چند چوب تثبیت کردند اما دیگر کسی سراغی از بازسازی این ستون نگرفت و حدود چند ماهی است که این بنا به حال خود رها شده است.

یکی دیگر از کسبه بازار شاهزاده فاضل با ابراز نگرانی از وضع موجود بازار گفت: با این وضع نه تنها این چوب ها سد معبر کرده اند و چهره زشتی را در منظر گردشگران به نمایش گذاشته است بلکه اگر خدای ناخواسته در بازار شاهزاده فاضل خطری جدی چون حریق متوجه مغازه ها و مغازه داران شود هیچ راهی برای امداد رسانی نیست.

این کسبه قدیمی و با تجربه بازار شاهزاده فاضل یزد تصریح کرد: هر چه توسط کسبه بازار به میراث فرهنگی به ویژه معاونت فنی هم تذکر داده شده اما این دستگاه مسئول پاسخگو نیست و توجهی به هشدارهای بازاریان ندارد.

این شهروند یزدی با گلایه از عملکرد ضعیف میراث در مباحث کارشناسی ادامه داد: با پیگیری ها بازاریان هنوز این موضوع نتیجه پیدا نکرده است و بعد از خساراتی که به مغازه وارد شده تازه میراث فرهنگی به این نتیجه رسیده است که درب مغازه را که 12 سال پیش با مجوز میراث فرهنگی باز شد ببندیم!

اما گذشته از این موضوع عملکرد ضعیف معاونت فنی میراث  یزد در موضوعات ارزشی و فرهنگی گذشته یزد «اظهرمن الشمس»! بوده است به طوریکه هنوز موضوع تخریب مغازه یکی از معتمدین بازار خان یزد از اذهان کسبه و مردم یزد فراموش نشده؛ اتفاقی که تأسف همه بازاریان را از برخورد عجولانه و شاید معرضانه مسئولین اداره میراث فرهنگی را به دنبال داشت!

حال باید دید این بنا نیز فدای مسائل جناحی و مغرضانه افراد خاص! و برخورد «گازانبری» مسئولین میراث می شود یا با «تدبیری» که هنوز کسی شاهد آن نبوده است برای حفظ میراث تاریخی یزد اقدام می شود.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار