محتوا محتوا

مسئول روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد:


هاتفی گفت: شما در طول سال پیش پیش پول هزینه درمان را از جیب خودپرداخت می کنید ولی با یک حالت سفسطه گونه می گویند که پرداخت از جیب مردم در طرح تحول سلامت کاهش یافته است.

به گزارش یزدامروز؛ مسئول روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد در مصاحبه با یزد رسا گفت: با توجه به اینکه نظام پرستاری به عنوان یک سازمان صنفی و مردم نهاد فعالیت می کند لذا نقدهایی که ما داریم صرفا برای دفاع از منافع صنفی نیست بلکه طبق اساسنامه نظام پرستاری این سازمان موظف به دفاع از حقوق جامعه پرستاری به عنوان ارائه کنندگان خدمات پرستاری وهمچنین مردم و بیماران به عنوان گیرندگان این خدمات است. همچنان که نقدهایی که از سوی نظام پرستاری در دوره چهارم به طرح تحول سلامت شد بیشتر به خاطر دفاع از منافع کل جامعه بود.

جلیل هاتفی افزود: بحث بر سر این است که نظام پرداخت در وزارت بهداشت تاقبل از سال 75همانند سایر ادارات همان حقوقی بود که پرسنل دریافت می کردند و اختلاف پرداخت هم بین اعضای بهداشت و درمان معقول و منطقی بود، یعنی اختلاف دریافت یک پزشک با یک کارمند متوسط وزارت بهداشت همانند پرستاربر حسب تخصص آن پزشک حداکثرتا سه برابر بود. اما ناگهان طرحی به عنوان طرح نظام نوین بیمارستانی به بهانه بهبود کیفیت خدمات پزشکی و ماندگاری پزشکان در کشور ارائه شد. لذا آمدند بر مبنای کتاب تعرفه گذاری نسبی کشور آمریکا تعرفه های پزشکی را در آن سال  تعریف کردند بدون اینکه پشتوانه قانونی داشته باشد. یعنی مجلس این طرح را تصیب نکرده بود بلکه این طرح تنها بر اساس یک دستورالعمل وزارتخانه ای بود.

وی ادامه داد: با مشاهده نتایج این طرح که چیزی جز تبعیض و بعدالتی در پرداختها در بین گروه پزشکی اعم از پزشک و پیراپزشک و پرستارنبود لذا جامعه پرستاری کشور به عنوان بزرگترین جامعه آماری از تیم درمان  اعتراضات بسیاری نسبت به این طرح ناعادلانه  داشتند. البته مجلس واکنش خوبی نشان داد. طرحی به مجلس رفت به عنوان طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری. بر اساس این طرح خدمات پرستاری هم همانند خدمات پزشکی باید تعرفه دار شود. خوشبختانه با درصد بالای 99 درصد و بدون رای مخالف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال 1386 در مجلس تصویب شد. که از این لحاظ جزء طرح های استثنایی است.

هاتفی تصریح کرد: طرح نظام نوین که تصویب شد اختلاف دریافت پزشک و پرستار تقریباً به 30 تا 35 برابر رسیده بود. حساب کنید یک مرتبه از 3 برابر رسید به 30 تا 35 برابر، طرح تحول سلامت هم را به گونه ای می توان مکمل آن طرح دانست. یعنی در قالب شعار خدمت به مردم طرح تحول نظام سلامت  شروع شد وبا وجود ارائه برخی خدمات خوب به بیماران ولی در ادامه از هدف اصلی خود دور شد وبه سمت تأمین منافع یک گروهی خاص سوق داده شد . واقعیت امر این است که  گروهی  خاص از پزشکان در وزارت بهداشت هستند که سلطه کامل بر وزارت بهداشت دارندکه خودشان دستورالعمل تصویب می کنند،خودشان اجرا می کنند و خودشان هم ارزشیابی و نظارت می کنند، سیستم وزارت بهداشت ما اینگونه است.

 

با طرح تحول اختلاف دریافتی پزشک و پرستار به صد برابر رسید

وی اذعان داشت: به هر حال اختلاف پرداختی که در طرح نظام نوین تا 35 برابر رسیده بود، یک مرتبه با اجرای فاز سوم طرح تحول به صورت تصاعدی و بعضا تا صد برابر ویا بیشتر هم  افزایش یافت. در این سه سال سازمان نظام پرستاری نقدهای زیادی داشته نامه نگاری به رئیس جمهور، به وزیر اقتصاد وقت و... حتی در سال 94 از طرف سازمان همایشی با عنوان نقد طرح تحول سلامت با حضور کارشناسان امر از جمله وزیر پیشین بهداشت ، جناب آقای دکتر طریقت منفرد برگزار شد و نکات کارشناسی که باید به مسؤلین وزارت بهداشت گفته می شد گفته شدو جالب است که تمام پیش بینی هایی که آن سال کارشناسان امر کردند متاسفانه امروز شاهد وقوع آنها هستیم همان موقع کارشناسان پیش بینی کردند که با این رویه غلط بیمه ها با ورشکستگی مواجه می شوند، ولی متاسفانه، کو گوش شنوا. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جائی نرسد فریاد است.

روابط عمومی نظام پرستاری استان یزد بیان کرد: چیزی که خیلی مهم است این است که تعرفه گذاری خدمات پرستاری پشتوانه قانونی دارد. اما در طرح تحول در فاز سوم آقایان آمدند یک شبه 1700 تعرفه جدیدپزشکی را در تعرفه هایشان گنجاندند و تعرفه های قبلی را هم به صورت میانگین 2.5 برابر افزایش دادند.

 

پرداختی از جیب مردم عملاً کاهش پیدا نکرده است

   وی گفت : در سال 91 اعتبارات وزارت بهداشت 16 هزار میلیارد و 400 میلیون بوده اما سال 95 ، 58 هزار میلیارد و 600 میلیون شد یعنی تقریبا 3.5 برابر شده است. با این حال پرداختی از جیب مردم عملاً کاهش پیدا نکرده است.

هاتفی اظهار کرد: به نقل قول از جناب اقای دکتر طریقت منفرد و بر اساس آماری که در سیستم سپاس خود وزارت بهداشت ثبت شده در قبل از اجرای این طرح در فرودین ماه سال 93 جمعا متوسط هزینه یک بیماربا بیمه تامین اجتماعی 690 هزار تومان بود که از این مبلغ 120 هزار تومان را مردم می پرداختند و در بیمه خدمات درمانی متوسط هزینه یک بیمار حدود 720هزار تومان بودکه 127 هزار تومان آن را مردم می پرداختند.در دی ماه 93 بعد از اجرای فاز سوم طرح تحول نظام سلامت این عدد در تامین اجماعی به یک میلیون و0 59 هزارتومان رسید که سهم پرداختی مردم 128 هزار تومان و در بیمه خدمات درمانی به یک میلیون و 640 هزار تومان رسید که سهم پرداختی مردم به 115 هزار تومان رسید.این یعنی اینکه با اجرای این طرح بالغ بر 900 هزار تومان به متوسط هزینه بیمار اضافه شده ودر مقابل پرداختی مردم مختصری کم شده. یعنی در حقیقت پرداخت از جیب مردم کم نشده بلکه از آن جیب سه برابر پرداخت می کنند واز جیب دیگر اندک کاهش پرداختی دارند. با این توضیح که بودجه طرح تحول از دو محل عمده هدفمندی یارانه هاو به علاوه دودرصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود پس شما در طول سال پیش پیش پول هزینه درمان را از جیب خودپرداخت می کنید ولی با یک حالت سفسطه گونه می گویند که پرداخت از جیب مردم در این طرح کاهش یافته.

وی تاکید کرد: امروز وزارت بهداشت حدود 6 هزار میلیارد تومان به کارمندهایش اعم از پزشک و غیر پزشک بدهی معوقات داردکه از این مبلغ فقط 500 میلیارد تومان برای پرسنل غیر پزشک واز جمله پرستاران است و مابقی  هم سهم پزشکان می شود.

 

بار کاری پرستاران دو برابر شد

وی گفت: با شروع طرح تحول مراجعه بیماران به بیمارستانهای دولتی حداقل دو برابر شد، یعنی بار کاری پرستاران هم دو برابر شد ولی افزایش دریافتی پرستاران به میزان افزایش بار کاری آنها نبود. هر چند که مسؤلین وزارت بهداشت در بوق و کرنا کردند که حقوق پرستار سه برابر شده ولی چیزی که در عمل اتفاق افتاد کار زیاد در قبال افزایش کم دریافتی و با تاخیر یازده ماهه کارانه و اضافه کاربود. چیزی که ما پرستاران را زجر می دهد همین تبعیضها و بی عدالتیهای جاری و ساری در نظام سلامت کشور است.

هاتفی اذعان داشت: طبق طرح نظام نوین و دستورالعملی که خودشان تصویب کردند از محل در آمد هر بیمارستان که حاصل کار گروهی تیم درمان و همه پرسنل است 60 درصد سهم مستقیم به پزشک می رسد تازه اگر پزشک مریض را هم از مطب خودش به بیمارستان ارجاع دهداین سهم به 70 درصد می رسد وهمین سهم بندی ناعادلانه ریشه این اختلاف پرداختهای چند ده برابری در بین اعضای تیم بهداشت و درمان است. این سهم بندی ناعادلانه و یکجانبه گرا اشتباه است، درست است که  پزشکان در فرآیند درمان بیماران زحمت می کشند و همه ما هم  قدردان زحمات پزشکان خدوم هستیم اما کار درمان کاملا گروهی است وهر گروهی از تیم درمان به نسبت خود در نتیجه کاردرمان دخالت دارد واز جمله پرستار که در خط مقدم مراقبتهای درمانی است و بیش از 90 درصد از فرآیند درمان بیمار در ارتباط مستقیم با ارائه خدمات پرستاری است پس منطقا سهم پرستار از درآمد حاصل از ارائه این خدمات به مراتب بیشتر از سهم ناعادلانه فعلی است که برای پرستار تعریف شده است. گواه این مطلب هم روشی است که در کشورهای صاحب طب نوین یعنی اروپاییها و آمریکا در خصوص پرداختهای پرسنل خود پیاده کرده اند .برای مثال اختلاف پرداخت بین پزشک متخصص و پرستار در آمریکا حداکثر 2/7برابر است ودر سایر کشورها هم این اختلاف حداکثر 5 برابر است.

انتهای پیام/س*


آخرین اخبار آخرین اخبار