پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پرداخت پایه سنوات به همه کارگران الزامی شد + متن بخشنامه


براساس مصوبه جدید شورای عالی کار از ابتدای سال ۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که دارای یک سال سابقه کار شده باشند، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات هستند.

به گزارش یزد امــــروز، شورای عالی کار در جلسه مورخ 1393/12/24 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1394 مواردی را در 6 بند به‌شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات که در اجرای ماده 41 قانون کار، براساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد و هزینه‌های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده‌اند، از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌شرح زیر ابلاغ شد:

 

1 ــ از اول سال 1394 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می‌گردد.


همچنین از اول سال 1394 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 17 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به‌نسبت آخرین مزد در سال 1393 افزایش می‌یابد.


تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت‌هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.


2 ــ به کارگرانی که در سال 1394 دارای یک سال سابقه کار شده، و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 10000 ریال نیز به‌عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.


تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.


تبصره 2: به کارگران فصلی به‌نسبت مدت کارکردشان در سال 1394، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.


تبصره 3: براساس مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

 


3 ــ براساس مصوبه مورخ 1387.7.21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به‌منظور تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1394 کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1100000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

 


4 ــ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به‌موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.


5 ــ مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1394 به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.


6 ــ واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

جدول نرخ پایه (سنوات) 20 گروه شغلی در سال 94 به‌شرح زیر است: (ارقام ریال در روز)

وه شغلی نرخ پایه گروه شغلی نرخ پایه
1 10000 11 12000
2 10200 12 12400
3 10400 13 12800
4 10600 14 13200
5 10800 15 13600
6 11000 16 14000
7 11200 17 14400
8 11400 18 14800
9 11600 19 15200
10 11800 20 15600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: تسنیم


آخرین اخبار آخرین اخبار