پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


پست کنایه آمیز طارمی به تیم ملی امید(عکس)


مهاجم پرسپولیس دقایقی بعد از شکست تیم ملی امید برابر قطر پستی در صفحه خود قرار داد که به نظر می رسد نسبت به تیم ملی امید کنایه در خود داشته باشد.

به گزارش یزدامروز، مهاجم پرسپولیس که پس از خط خوردن احمد نوراللهی پستی حمایتی از او در صفحه اش منتشر کرده بود، در فاصله دقایقی بعد از شکست ایران برابر قطر بار دیگر پستی در صفحه شخصی اش قرار داد.

او در این عکس که بعد از شکست ایران برابر قطر منتشر شده در کنار احمد نوراللهی که خنده بر لب دارد به نوعی به جای خالی هافبک دفاعی پرسپولیس در تیم ملی اشاره داشته است.

در حالی که تمایل عمومی برای صعود به المپیک بعد از حسرتی نزدیک به چهار دهه وجود دارد این پست کنایه آمیز مهاجم پرسپولیس ناراحتی اهالی فوتبال را در پی داشته است. هر چند او مطمئنا منکر کنایه آمیز بودن این پست خود خواهد بود!

ورزش سه/


آخرین اخبار آخرین اخبار