پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

جوکار درراهپیمایی روزجهانی قدس:

پشتیبانی از ملت فلسطین و افشاگری علیه رژیم صهیونیستی از برکات روزجهانی قدس است


محمد صالح جوکار در خصوص فراگیر شدن مسئله فلسطین و روز قدس در بین ملت های مسلمان جهان هم اظهار داشت: آنچه مسلم است این روز درطول این 38 سال آثار و برکات خوبی از جمله پشتیبانی از ملت فلسطین، افشاگری علیه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی داشته و تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

نماینده سابق مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی روز قدس در مصاحبه با یزدامروز؛ روز قدس را روز احیای اسلام دانست و گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری روز جهانی قدس تنها روز حمایت از مردم فلسطین نیست  بلکه روز یکپارچگی، وحدت و انسجام جهان اسلام برعلیه مستکبران و زورگویان جهان بوده  و در حقیقت روز فریاد ملت های مسلمان علیه کسانی است که با ظلم بر آنان حکمرانی می کنند

محمد صالح جوکاردر خصوص فراگیر شدن مسئله فلسطین و روز قدس در بین ملت های مسلمان جهان هم اظهار داشت: آنچه مسلم است این روز درطول این 38 سال آثار و برکات خوبی از جمله  پشتیبانی از ملت فلسطین، افشاگری علیه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی داشته و تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

وی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در 97 نقطه از دنیا را نشان دهنده عدم سازش و مقاومت ملل مسلمان درراستای احقاق حقوق مردم فلسطین و در ورای آن،اتحاد و همدلی برای نابودی رژیم غاصب صهیونسیتی عنوان کرد.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار