محتوا محتوایک واحد صنعتی غیر مجاز تولید الویه وفلافل امروز در یزد پلمپ شد.

به گزارش یزدامروز، مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی یزد گفت: در این واحد تولیدی 500 کیلوگرم گوشت مرغ غیر مجاز،170 گونی 20 کیلویی نخود فاسد شده  و 250 کیلو گرم سوسیس تاریخ گذشته کشف و ضبط شد.
مورکیان با اشاره به اینکه خطوط تولید این واحد متوقف شد افزود: پروانه تولید این واحد صنعتی نیز به حالت تعلیق درآمده  و به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار