محتوا محتوا

مدیر بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد:


مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد گفت: سال گذشته 134 حلقه چاه به دستگاه کنتور حجمی مجهز شدند و 65 چاه غیر مجاز مسدود شد.

به گزارش یزدامروز، کمیته راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت و اعضای این کمیته برگزار شد.

سعید ابراهیمی  مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد در ابتدای این جلسه با ارائه گزارشی از پیشرفت طرح های احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان گفت: در سال 97، تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی استان یزد در دستور کار قرار گرفت و توانستیم تعداد 65 چاه غیرمجاز رامسدود، پر و مسلوب المنفعه نماییم که حجم آب صرفه جویی شده از این محل 2.2 میلیون متر مکعب در سال است.

سعید ابراهیمی با اشاره به اینکه در تعیین تکلیف چاههای حفر شده قبل از سال 85 به صد در صد اهداف تعیین شده رسیده ایم، افزود: در سال 97 تعداد 307 حلقه چاه محفوره تعیین تکلیف شد و 134 حلقه چاه نیز به دستگاه کنتور حجمی مجهز شدند. 

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار