محتوا محتواهنوز چندی از زلزله کرمانشاه نمی گذرد که ایران در غم دلاورمردان سانچی دوباره به سوگ نشست.

یزدامروز به نقل از یزد رسا؛ 

طراح: سید محمد حسینی


آخرین اخبار آخرین اخبار