پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری/درپی افاضات توهین آمیز حاج آقا؛

پویش مردمی «ما هم روستایی هستیم» در زارچ به راه افتاد


در روزهای اخیر و در پی سخنان تامل برانگیز هاشمی رفسنجانی پویش مردمی حمایت از روستائیان در سراسر ایران و علی الخصوص در میان قشر رنج کشیده روستائیان به راه افتاده که در این مسیر مردم سخت کوش زارچ نیز بیکار ننشستند.

به گزارش خبرنگار یزد امــــــــروز از زارچ؛ در روزهای اخیر و در پی سخنان تامل برانگیز هاشمی رفسنجانی پویش مردمی حمایت از روستائیان در سراسر ایران و علی الخصوص در میان قشر رنج کشیده روستائیان به راه افتاده که در این مسیر مردم سخت کوش زارچ نیز به بیکار ننشستند.


آخرین اخبار آخرین اخبار