پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت

پویش مردمی یزدی ها در اعتراض به بی کفایتی سعودی ها در مدیریت حج


مردم دارالعباده در اعتراض به بی کفایتی آل سعود پویش مردمی به راه انداختند.


آخرین اخبار آخرین اخبار