پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در آستانه اولین پنجشنبه ماه رجب؛

پیامک های زیبای لیله الرغائب


امشب شب عفو است و محتاج دعایم زعمق دل دعایی کن برایم , اگر امشب به معشوقت رسیدی خدا را در میان اشک دیدی , کمی هم نزد او یادی زما کن کمی هم جای ما او را صدا کن , بگو یارب فلانی روسیاهست دو دستش خالی و غرق گناه است.

یزد امــــــروز؛ پیامک های شب آرزوها با آرزوی بهترین آرزوها تقدیم شما مخاطبین عزیز می شود.

امشب ساکنان عرش همه منتظرند تا بهترین آرزو را آمین بگویند

اگر آمدن مولایمان آرزوی همه شیعیان باشد

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

خوشبختی نگاه خداست

دعا میکنم خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد

التماس دعا

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

شاید حاجت من در بند کلامی از جانب تو به خدا باشد

در لیلة الرغائب (شب آرزوها) در خلوتت با خدا دعایم کن

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

مرا بسپار در یادت بوقت بارش رحمت

در این شبهای نورانی نگاهت گر به آن بالاست

و گر وقت دعا قلبت مثال بید لرزید

دعایم کن که محتاج دعایم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است

و در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان

خواهد نشست بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام

آمین بگوییم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

امشب شب آرزوهاست , من به صد خواهش و منت

زخدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید

و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

این شب جمعه لیلة الرغائب (شب آرزوها)ست

چشماتو ببند و آروم بگو خدایا من عاشق توام

و هر لحظه نیازمند نگاهت

تو هم مثل من این شب را به دوستات یادآوری کن

به این امید که از باغ دعاشون یه گل هدیه بگیری

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

به خدا گفتم اگه سرنوشتم را تو نوشتی چرا آرزو کنم؟

خدا با لبخندی گفت شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

خالق من "بهشتی" دارد

نزدیک , زیبا و بزرگ

و "دوزخی"دارد به گمانم کوچک و بعید

و در پی بهانه ای است که ببخشد ما را ...

شاید امشب آن شب بی دلیل باشد

امشب از دعا محرومم نکنید

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

در این شب آرزوها برای این بنده گنهکار و دوست

سراپا تقصیر دعا کنید که بسیار گرفتارم و محتاج

از دوستان دلسوز و مهربانم التماس دعا دارم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

نمیدانم خوشبختی برای تو در چه معنا میشود

فقط میدانم خوشبختی وسیعتر از آن است که در

ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که میتوانی در

زندگی درک کنی و من امشب برای تو خوشبختی را آرزومندم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

خدایا آنکس که امشب صادقانه یادم میکند

هر لحظه عاشقانه یادش کن

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

دعایت میکنم امشب...
همه با هم برای ظهور امام زمان (عج) دعا کنیم

ان شاالله فردا روز موعود باشد ...

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

امشب را در کنار ثانیه هاآمین گوی آرزوهایت میشوم!

آرزویم را دعا کن ...

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

دعایم گرچه گیرا نیست , دعایت میکنم امشب

نمیدانم چه میخواهی؟ از خواهم برای تو

هر آنچه در دلت خواهی ....

التماس دعا

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

نردبان دلم شکسته است , میشود برای من کمی دعا کنی ؟

یا اگر خدا اجازه میدهد , کمی بجای من خدا خدا کنی؟

راستش دلم مثل یک نماز بین راه , خسته و شکسته است

میشود برای بیقراری دلم سفارشی به آن رفیق باوفا (خدا) کنی؟

امشب شب آرزوهاست التماس دعا

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

خداوندا:

دوستانی دارم آیینه تمام نمای عشق

رسمشان معرفت , کردارشان جلای روح و یادشان صفای دل

در شب لیلة الرغائب که دست نیاز بسوی تو می آورند

پر کن از آنچه در مرام خدایی توست

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

امشب شب عفو است و محتاج دعایم

زعمق دل دعایی کن برایم , اگر امشب به معشوقت رسیدی

خدا را در میان اشک دیدی , کمی هم نزد او یادی زما کن

کمی هم جای ما او را صدا کن , بگو یارب فلانی روسیاهست

دو دستش خالی و غرق گناه است

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

امشب شب آرزوهاست واسه آدمهایی که یه دنیا

آرزوی قشنگ تو دلشون دارن , گوشه اون قلب مهربونت

یاد منم باش

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

امشب با تمام واژگانم تمام آرزوهایت را از منشا

تمام هستی طلب میکنم ...

تو هم در آرزوهایت نامی از من ببر

التماس دعا


آخرین اخبار آخرین اخبار