محتوا محتوا

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد مطرح کرد


رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با بیان این‌که شهر یزد در انجام تخلفات ساختمانی در سطح کشور پیشتاز است، گفت: در برخورد با تخلفات ساختمانی جدی هستیم.

به گزارش یزدامروز، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با بیان این‌که شهر یزد در انجام تخلفات ساختمانی در سطح کشور پیشتاز است، گفت: در برخورد با تخلفات ساختمانی جدی هستیم.

محسن عباسی هرفته اظهار کرد: در شهر یزد بخش قابل توجهی از ساخت و سازها بدون پروانه انجام می‌شود و این سبب شده تا یزد به شهری پیشرو در سطح کشور در زمینه تخلفات ساختمانی تبدیل شود.

وی بیان کرد: این حجم از تخلفات ساختمانی سبب شده ساختمان‌های بخش جدید شهر به لحاظ سیما و منظر و حتی ایمنی، فقیر و ضعیف باشند و این شرایط به هیچ وجه در شأن شهر تاریخی و اصیلی همچون یزد نیست.

عباسی هرفته تاکید کرد: این امر نشأت گرفته از ضعف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی است و به طور قطع یکی از دستگاه‌های مقصر در این زمینه، شهرداری است.

منبع: مهر


آخرین اخبار آخرین اخبار