پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


چرا تعرفه برق استان یزد چند برابر مناطق مشابه در کشور است؟!


خیلی از مناطقی که بهای کمتری می پردازند از لحاظ شرایط آب و هوایی به مراتب وضعیت بهتر و یا شرایط مشابه ای با شهر های استان یزد دارند.

به گزارش یزدامروز؛ در روزهای بسیار داغ تابستان و در شرایط اقتصادی نامطلوب، قبوض سرسام آور برق کمر مردم را شکسته و به جای برق، قبض برق به مردم شوک وارد می کند

چرا باید تعرفه برق خانگی در استان یزد در مقایسه با برخی مناطق دیگر کشور که آب و هوایی به مراتب بهتر دارند چند برابر محاسبه شود؟؟؟
 اگر یک مشترک درشهر های استان یزد ۱۰۰۰کیلو وات ساعت برق در ساعات میان بار  مصرف کند باید مبلغ ۲۶۳،۹۵۱ تومان بپردازد ولی اگر یک مشترک در شهر کاشان یا آران و بیدگل و خیلی دیگر از مناطق کشور همین مقدار مصرف داشته باشد مبلغ ۵۳،۲۰۲ تومان می پردازد، این میزان اختلاف مبلغ برای چیست؟
خیلی از مناطقی که بهای کمتری می پردازند از لحاظ شرایط آب و هوایی به مراتب وضعیت بهتر و یا شرایط مشابه ای با شهر های استان یزد دارند.
با وجود اینکه استان یزد در اغلب مواقع بعد از اهواز گرمترین استان کشور به حساب می آید در محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر ۴ آن هم فقط به مدت دو ماه(ابتدای تیر تا انتهای مرداد)قرار گرفته، که در میان مناطق گرمسیری کشور،کمترین مدت تخفیف تعرفه در نظر گرفته شده است.
امید است مسئولین مربوطه در تصمیمات خود تجدید نظر کنند و استان یزد را زمره مناطقی با گرمای بالا به حساب آورند.

حسین بان(کارشناسی ارشد هواشناسی)


آخرین اخبار آخرین اخبار