محتوا محتواکارخانه کمپوست شهرداری یزد که 11سال پیش (یعنی درسال 87) با امضا قرارداد وتعیین پیمانکار آغازشد، اکنون بجای تولید کمپوست از زباله، خود به یک زباله دانی تبدیل شده است.

به گزارش یزدامروز، کارخانه کمپوست شهرداری یزد که 11سال پیش (یعنی درسال 87) با امضا قرارداد وتعیین پیمانکار آغازشد، اکنون بجای تولید کمپوست از زباله، خود به یک زباله دانی تبدیل شده است.

این کارخانه باهدف حفظ محیط زیست و جلوگیری ازدفن پسماندها باهزینه بالغ بر 30میلیارد ریال احداث شد 

الهه جورابی عضو شورای شهریزد در این خصوص گفت: در دوره دوم شورای شهریزد، شهرداری  قراردادی با کره جنوبی انعقاد کرد اما به دلیل تحریم ها قرارداد اجرایی نشد!ش

درادامه با تراکتورسازی تبریز قراردادی بسته شد تا دستگاه ها را نصب کند امابعد از 6 الی 7سال این کار انجام نشدواز 30میلیارد پولی که هزینه شد با شکایت صورت گرفته از تراکتورسازی، یک میلیارد از این پول پس گرفته شد

در دوره چهارم شورای شهر درسال 94 کارخانه به بخش خصوصی داده شد که کارخانه آتش گرفت و کارخانه تعطیل شدو در کمیسیون 38 در حال فسخ قرارداد هستیم.

انتهای پیام/Loading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار