پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران خبر داد

کارتن‌خوابی که کارآفرین شد /خود اشتغالی 4 هزار زن خانه دار در تهران


رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: هم اکنون کارتن‌خوابی وجود دارد که کارآفرین شده و ۲۵۰ کارگر دارد.

به گزارش یزد امــــروز ازتسنیم،‌ فرزادهوشیارپارسیان، دریکصدوچهل وهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران‌، اظهار داشت: هم اکنون کارتن‌خوابی وجود دارد که کارآفرین شده و 250 کارگر دارد.


وی در ادامه با اشاره به لایحه ارتقای کارآفرینی در شهر تهران،‌ اظهار داشت: این لایحه در سال 88 ارائه شده و بارها به شورای شهر آمده و ایرادات آن رفع شده است. تسهیل‌گری به معنای آن است که یک آقازاده بعد از پایان تحصیلات خود به دنبال این نباشد که پشت میز بنشیند و در پی کارآفرینی باشد.


رئیس سازمان رفاه،‌ خدمات و مشارکت‌های اجتماعی تصریح کرد: 4 هزار زن سرپرست خانوار توانسته‌اند اشتغال ایجاد کنند و در بازارچه‌ها به فروش تولیدات و خود بپردازند. این طرح نیز یک سند فرادستی مناسب است و به استناد آن توانسته‌ایم 4 هزار زن سرپرست خانوار را کارآفرین کنیم.آخرین اخبار آخرین اخبار