پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بر اساس آمار غیر رسمی؛

کاندیدای مستقل، نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور شد


بر اساس آمار غیر رسمی صباغیان، نماینده مستقل از حوزه 5 شهرستان استان یزد با بیشترین آرا پیروز میدان شد.

به گزارش یزدامروز، با پایان یافتن انتخابات دور دوم در 5 حوزه استان یزد و شمارش آرای مأخوذه پیروز میدان اعلام شد.

کل آرای اخذ شده از کل صندوق های 5 شهر استان: 73996 رأی

صباغیان نماینده مستقل: 42159 رأی 

بابایی کاندیدای اصولگرا: 31067 رأی 

بر اساس این گزارش صباغیان با اختلاف قریب 11000 رأی پیروز انتخابات دور دوم در بزرگترین حوزه انتخابیه کشور شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار