محتوا محتوادر شرایطی که سانچی به ترند در توئیتر تبدیل شده است، برخی از رسانه های داخلی بی توجه به این موضوع تیتر یک خود را به موضوعات حاشیه ای اختصاص داده اند.

به گزارش یزدامروز، روز گذشته کشتی نفتکش سانچی بعد از 8 روز سوختن در آب دریا در نهایت غرق شد.

32 سرنشین این کشتی در آتش سوخته و در آب غرق شدند تا داغی دیگر بر دل کشورمان بگذارند.

در این راستا برخی از روزنامه ها نه تنها به این خبر نپرداخته بلکه آن را سانسور هم کرده اند؛ این در شرایطی است که سانچی شب گذشته به ترند تبدیل شده است.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار