پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فیلم:


آشوبگران مجهز به وسایل خرابکاری تخصصی، با به آتش کشیدن پمپ بنزین شخصی، جان یک کارگر بی گناه را گرفتند.

به گزارش یزدامروز، آشوبگران مجهز به وسایل خرابکاری تخصصی، با به آتش کشیدن پمپ بنزین شخصی، جان یک کارگر بی گناه را گرفتند.Loading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار