پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فرمانده انتظامی استان یزدخبر داد

کشف نزدیک به 4 تن تریاک،در کویر استان یزد/ دیگرکویر برای قاچاقچیان، امن نخواهد بود


فرمانده انتظامی استان یزد گفت:طی اخبار دریافتی، مبنی بر تردد قاچاقچیان مواد مخدر در کویر استان یزد، با اقدامات اطلاعاتی وسیع ضمن شناسایی محل تردد و اطمینان از محل حضور قاچاقیان مواد مخدر، طی یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، مقدار3 تن و هفتصد و پنجاه کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان یزد در خصوص کشف نزدیک به 4هزار کیلو مواد مخدر درهفته گذشته ، در مصاحبه با خبرنگار یزد امـــــــــــروز گفت: طی اخبار دریافتی، مبنی بر تردد قاچاقچیان مواد مخدر در کویر استان یزد، جان برکفان نیروی انتظامی استان ، با اقدامات  اطلاعاتی وسیع ضمن شناسایی محل تردد واطمینان از محل حضور قاچاقیان مواد مخدر، طی یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، مقدار3 تن و هفتصد و پنجاه کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.


ایرج کاکاوند ادامه داد: دراین رابطه دونفردستگیروسه دستگاه خودرونیز توقیف شد.


وی همچنین در خصوص نحوه شناسایی قاچاقچیان اظهار داشت: اقداماتی که در گذشته برای شناسایی محل قاچاقچیان صورت گرفته بودشامل شناسایی محل تردد آنان با انجام رد زنی وکارهای اطلاعاتی درکویر توسط دسته ویژه، ازحضور قاچاقچیان اطمینان حاصل و با عملیات هماهنگ این مقدار مواد کشف شد.


کاکاوند در تشریح برنامه های نیروی انتظامی استان در بهم زدن امنیت قاچاقچیان درکویرنیزابراز داشت: قطعا نیروی انتظامی استان  با اقدامات همه جانبه، برنامه های ویژه ای را برای نا امن کردن کویربرای قاچاقچیان در دستورکارخود دارد.

فرمانده ناجای استان، با اشاره به  اقدامات همه جانبه این نیرو در بحث مواد مخدر و برنامه ریزی وسیع صورت گرفته، عملیات پلیس را در این حوزه مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سال جاری شاهد افزایش 32درصدی کشف مواد مخدر نسبت به مشابه سال قبل هستیم که بیشترین کشفیات هم از نوع تریاک بوده است. 

وی در پایان با اشاره به اینکه بیشترین کشفیات مواد مخدردر محوربیاضیه اردکان بوده .یاد آورشد: در طول سال جاری، نزدیک به 19 تن و ششصد کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
 


آخرین اخبار آخرین اخبار