محتوا محتوا

استاندار یزد پیشنهاد کرد


استاندار یزد گفت: با توجه به جذابیت کویر برای گردشگران داخلی و خارجی پیشنهاد می کنم قرارگاه راهیان نور در این زمینه ورود کرده و با بازساری مناطق جنگی و عملیاتی در کویر بر جذابیت این پدیده گردشگری بیافزاید.

به گزارش یزدامروز؛ استاندار یزد در دیدار با فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج گسترگی فعلیت های سپاه در مسائل فرهنگی را ارزشمند خواند و گفت:  باید در بحث راهیان نور توجه خود را  بر روی کسانی متمرکز کنیم که امروز در معرض بیشترین هجمه فرهنگی دشمن هستند.

محمد علی طالبی افزود: در صورتی که بتوانیم زمینه جذب افرادی که در معرض آسیب ها و بمباران تبلیغاتی دشمنان هستند را به برنامه های راهیان نور فراهم کنیم، تاثیرگذاری این اردوها در حامعه بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به جذابیت کویر برای گردشگران داخلی و خارجی پیشنهاد می کنم قرارگاه راهیان نور در این زمینه ورود کرده و با بازساری مناطق جنگی و عملیاتی در کویر بر جذابیت این پدیده گردشگری بیافزاید.

طالبی با بیان این مطلب که هر فضایی که جامعه مذهبی ما در آن حضور پیدا نکردند دچار برخی معظلات در آن فضا شده ایم  بر لزوم حضور این دست از افراد تاکید کرد  و اظهار داشت: امروز برخی از خانواده های مذهبی ما به خاطر ذهنیتی که نسبت به حضور در کویر وجود دارد خود را از این جاذبه گردشگری یزد محروم می کنند و راهیان نور می تواند با ایجاد کمپ های گردشگری کویری شرایط استفاده این دست از خانواده ها را از کویر فراهم کنند.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار