پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد مطرح شد

گرانفروشی؛ علت محکومیت یک واحد توزیع در یزد


یک واحد خدماتی دکوراسیون به اتهام گرانفروشی در تعزیرات حکومتی یزد محکوم شد.

به گزارش یزدامـــــروز؛  در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان یک واحد توزیعی ، خدماتی دکوراسیون به اتهام گرانفروشی در تعزیرات حکومتی یزد به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد با اعلام گزارش اتاق اصناف یزد و شکایت شاکی خصوصی یک واحد عرضه دکوراسیون ساختمان به اتهام گرانفروشی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

بنابراین گزارش واصله پس از بررسی و رسیدگی پرونده مذکور در هیئت رسیدگی به تخلفات اصناف در اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد مسئول این واحد صنفی متخلف جمعا" به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال به عنوان استرداد وجه به شاکی خصوصی و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدد.


آخرین اخبار آخرین اخبار