محتوا محتوا

گزارش تصویری2/


در اولین روز از هفته بسیج فرماندهان رده های مختلف بسیج استان یزد در حسینیه بزرگ ثارالله یزد گردهم آمدند.


آخرین اخبار آخرین اخبار