پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فیلم:


اشرار و آشوبگران در چند روز گذشته بستر را برای ایجاد ناامنی در کشور فراهم دیدند و تا توانستند به مردم ضربه زدند؛ آن‌ها حتی به خانه‌های مردم هم رحم نکردند و همه را آتش زدند.

به گزارش یزدامروز، اشرار و آشوبگران در چند روز گذشته بستر را برای ایجاد ناامنی در کشور فراهم دیدند و تا توانستند به مردم ضربه زدند؛ آن‌ها حتی به خانه‌های مردم هم رحم نکردند و همه را آتش زدند.Loading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار