پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوابافت تاریخی یزد با همه ضعف ها و قوت ها امروز بر بام توجه جهانی، هم ردیف رم و ونیز و استامبول ثبت شد.

به گزارش یزدامروز به نقل از زد رسا؛ بافت تاریخی یزد با همه ضعف ها و قوت ها امروز بر بام توجه جهانی، هم ردیف رم و ونیز و استامبول ثبت شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار