محتوا محتواهفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی پنجشنبه شب در حسینیه بزرگ امیرچخماق یزد با حضور دکتر علی عسکری زییس سازمان صدا و سیما به ایستگاه آخر رسید.

یزدامروز؛‌هفدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی پنجشنبه شب در حسینیه بزرگ امیرچخماق یزد با حضور دکتر علی عسکری زییس سازمان صدا و سیما به ایستگاه آخر رسید و پرچم متبرک گنبد امام حسین به عنوان نشان این اجلاس به میزبان بعدی یعنی شهر تبریز اهدا شد.