محتوا محتوا

بر اساس آمارهای رسمی؛


بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار، نسبت تجرد قطعی در استان یزد برای مردان و زنان هر دو 1.1 درصد اعلام شده است. به عبارتی نزدیک به 12 هزار و 523 نفر در استان یزد از سن تجرد قطعی عبور کرده‌اند.

به گزارش یزدامروز، در اصطلاح آماری، به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند. جمعيت شناسان، نسبت مجردان 50 ساله به کل جمعیت را مشخص كننده نسبت تجرد قطعي می دانند در واقع فرض بر اين است كه اين نسبت از افراد، ديگر ازدواج نخواهند كرد.

بر اساس نتایج آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 95 جمعیت استان یزد یک میلیون و 138 هزار و 533 نفر اعلام شده که  51 درصد از کل جمعیت استان را مردان و 49 درصد آن را زنان تشکیل می دهند.

 بر اساس این گزارش، نسبت تجرد قطعی در استان یزد برای مردان و زنان هر دو 1.1 درصد اعلام شده است. به عبارتی نزدیک به 12 هزار و 523 نفر در استان یزد از سن تجرد قطعی عبور کرده‌اند که شامل 6 هزار و 450 نفر از مردان و 6 هزار و 100 نفر از زنان استان هستند که در سن تجرد قطعی قرار دارند.

این شاخص در سطح کل کشور برای مردان 2.3 درصد و برای زنان 3.7 درصد است. از نظر استانی بالاترین نسبت تجرد قطعی مردان در استان تهران 3.5 درصد و پایين‌ترین نسبت تجرد مردان مربوط به استان خراسان شمالی با 0.9 درصد و پس از آن استان یزد و خراسان جنوبی هر کدام با 1.1 درصد می باشد.

 بالاترین نسبت تجرد قطعی زنان مربوط به استان بوشهر با 7.8 درصد است و پایین ترین نسبت تجرد زنان مربوط به استان یزد با 1.1 درصد است.

 

 

انتهای پیام/ق


آخرین اخبار آخرین اخبار