پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

برای کمی تغییر؛

20 «حرف مثبت» که در کلام روزانه از آن غافلیم!


كلمه ها و انديشه ها داراي امواجي نيرومند هستند كه به زندگي و امورمان شكل مي دهند؛ ما مي توانيم استفاده از كلمه ها و اصطلاح هاي مثبت را در سطح كل جامعه گسترش داده و انرژي مثبت را بين همه پخش كنيم.

به گزارش یزد امــــروز از یزد رسا؛ كلام ما، عقايد شكل گرفته و افكار بيان شده ما هستند به عبارت ساده آن چه مي گوييم فكري است كه بيان مي كنيم؛ كلمه ها و انديشه ها داراي امواجي نيرومند هستند كه به زندگي و امورمان شكل مي دهند.

من و تو، ما و شما به طور حتم مي توانيم استفاده از كلمه ها و اصطلاح هاي مثبت را در سطح كل جامعه گسترش داده و انرژي مثبت را بين همه پخش كنيم.

 امروزه ثابت شده كه كلمات منفي نيروي منفي به سمت شخص مي فرستند و او را به سمت احساسات منفي و ناخوشايند سوق مي دهند!

وقتي بعد از مدتي همديگر را مي‌بينيم، به جاي توجه كردن به نقاط ضعف همديگر و نام بردن از آنها مثل: چقدر چاق شدي؟ ، چقدر لاغر شدي؟ ، چقدر خسته به نظر مي‌آيي؟ ، چرا موهات را اين قدر كوتاه كردي؟ ، چرا ريشت را بلند كردي؟ ، چرا رنگت پريده؟ ، چرا تلفن نكردي؟ ، چرا حال مرا نپرسيدي؟ و ….

بهتر است بگوييم: "چقدر خوشحال شدم تو را ديدم"،"چقدر شاد و سرزنده شده ايد " و …. عبارات ديگري كه نه تنها بيانگر نقاط ضعف طرف مقابل ما نيست بلكه نوعي اعتماد به نفس را به مخاطبمان القاء مي كند.

البته اگر اصراري نداشته باشيم كه حتماً درباره ي همديگر اظهار نظر كنيم، وگرنه مي‌شود كه درباره ي موضوعات مشترك، البته در محوريت مثبت با هم صحبت كنيم.

حتي گاه وقتي در رابطه با فردي از ما سوال مي شود به عنوان مثال دوستي از ما مي پرسد : "آيا علي را ديده اي؟" ، ما در معرفي يا توصيف فرد اين چنين مي گوييم "... همان علي كوتوله ؟" يعني ما ياد گرفته ايم كه وقتي كسي را توصيف مي كنيم ابتدا به نقاط ضعف او اشاره كنيم .

بهتر است در رابطه با تمامي افراد ابتدا به نقاط مثبت اشاره كنيم، به عنوان مثال به كار بردن واژه هايي چون با نشاط، دست و دل باز، مهربان، مودب و هزاران واژه ديگر كه مي تواند جايگزين كلماتي چون "سيا سوخته، كوتوله، تپل و... باشد.

مثالي ديگر اينكه: وقتي به ما مي گويند خسته نباشي در اصل خستگي را به يادمان مي آورند و ناخودآگاه احساس خستگي مي كنيم ( با خودتان امتحان كنيد ) اما اگر به جاي آن از يك عبارت مثبت استفاده شود نه تنها نيروي از دست رفته، ترميم و خستگي جسم را از بين مي برد بلكه نيروي مثبت و سازنده اي را به افراد هديه مي دهيم.

مثال:

به جاي بد نيستم؛ بگوييم خوب هستم

به جاي خسته نباشيد؛ بگوييم خدا قوت

به جاي خدا بد نده؛ بگوييم خدا سلامتي بده

به جاي به درد من نمي خورد؛ بگوييم مناسب من نيست

به جاي فراموش نكني؛ بگوييم يادت باشه

به جاي داد نزن؛ ‌بگوييم آرام باش

به جاي غم آخرت باشد؛ بگوييم: شما را در شادي ها ببينم

به جاي پدرم درآمد؛ بگوييم خيلي راحت نبود

به جاي دستت درد نكنه ؛ بگوييم ممنون از محبتت، سلامت باشي

به جاي ببخشيد مزاحمتون شدم؛ بگوييم از اين كه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم

به جاي لعنت بر پدر كسي كه اينجا آشغال بريزد؛ بگوييم رحمت بر پدر كسي كه اينجا آشغال نمي ريزد

به جاي گرفتارم؛ بگوييم ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود

به جاي دروغ نگو؛ بگوييم راست مي گي؟ راستي؟

به جاي قابل نداره؛ بگوييم: هديه براي شما

به جاي شكست خورده؛ بگوييم با تجربه

به جاي مگه مشكل داري؛ بگوييم مگه مسئله اي داري؟

به جاي فقير هستم؛‌ بگوييم  ثروت كمي دارم

به جاي جانم به لبم رسيد؛ بگوييم چندان هم راحت نبود 


آخرین اخبار آخرین اخبار