پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

مدیر بهره‌برداری فاضلاب یزد:

200 هکتار فضای سبز با استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب


سیدوحید غلمان صبح امروز امروز در بازدید اصحاب رسانه استان از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد با بیان اینکه بیش از 30 درصد وسعت شهر یزد تحت پوشش فاضلاب شهری است، اظهار داشت: بیش از 32 هزار انشعاب در یزد نصب شده است.

به گزارش خبرنگار یزد امـــــروز، سیدوحید غلمان صبح امروز امروز در بازدید اصحاب رسانه استان از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد با بیان اینکه بیش از 30 درصد وسعت شهر یزد تحت پوشش فاضلاب شهری است، اظهار داشت: بیش از 32 هزار انشعاب در یزد نصب شده است.


مدیر بهره‌برداری فاضلاب یزد با اشاره به اینکه در سایت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد انواع سیستم‌های تصفیه فاضلاب به طور پایلوت و تثبیت وجود دارد، گفت: در حال حاضر سیستم SBR  یا همان سیستم لجن فعال در تصفیخ خانه فاضلاب یزد در حال اجرا است.


وی با اشاره به ظرفیت فعال در تصفیه‌خانه فاضلاب یزد افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب یزد قابلیت توسعه ظرفیت از 150 هزار نفر، به 350 هزار نفر را دارد.

مدیر تصفیه خانه فاضلاب یزد، زمان مانده برای تصفیه فاضلاب در سیستم برکه‌ای با فضایی بیش از 11 هکتار را 13 روز و در سیستم لجن فعال در فضایی بالغ بر 3 هکتار 4 روز عنوان کرد.


وی با اشاره به استفاده از سیستم‌های وتلند طبیعی، وتلند مصنوعی، ایم‌هاف‌تانکو سپتیک‌تانک به صورت پایلوت در تصفیه‌خانه فاضلاب یزد تصریح کرد: با تصفیه فاضلاب در یزد، سه هدف تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم، پاک نگهداشتن محیط زیست و بازیابی فاضلاب انجام می‌شود.


غلمان با بیان اینکه بیش از 200 هکتار فضای سبز در سایت تصفیه‌خانه فاضلاب یزد کشت شده است، اظهار داشت: سرانه فضای سبز در استان یزد بیش 23 و 5 دهم متر مربع به ازای هر نفر است.

 


وی واحد‌های ورودی به ایستگاه پمپاژ اولیه، اندازه‌گیری جریان پساب ورودی، آشغال‌گیری، دانه‌گیری، تهیه و تزریق آلوم، واحد تصفیه بیولوژیکی و واحد گند‌زدایی، تلمبه خانه انتقال پساب تصفیه شده، واحد اندازه‌گیری پساب خروجی، مرکز کنترل و آزمایشگاه را از جمله واحدهای فعال در این تصفیه خانه عنوان کرد.


مدیر بهره‌برداری فاضلاب یزد پرورش ماهی، استفاده از قورباغه، لایه‌روبی و استفاده از آهک در زه‌کشی تصفیه‌خانه فاضلاب یزد را از جمله اقدامات اجرایی در جهت مبارزه با حشرات در تصفیه‌خانه یزد دانست.


وی افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب یزد در راستای ارتقای بخش مدیریتی خود به دنبال اخذ استانداردهای ایزو 9001 و 14001 است.


آخرین اخبار آخرین اخبار