رئیس شورای شهر بافق:
رفع مشكل مسكن جوانان بافق نياز به تدبير همگاني دارد
مشکل اصلی جوانان بافقی خرید زمین است که باید با تغییر کاربری زمین، طرح تامین مسکن اجتماعی و مسکن فرهنگیان این معضل را حل کرد.