شناسه : 36194908


شوخی و جدی روابط عمومی فرمانداری تفت از وضعیت این روزهای استان

به گزارش یزدرسا؛ روابط عمومی فرمانداری تفت بنری در پیست اسکی سخوید نصب کرده که بر آن نوشته شده است: این مکان (پیست سخوید) فاقد "استاندار" لازم است !

گفتنی است چندی پیش تفریح چند ساعته در این مکان 17مصدوم و دو ضایعه نخاعی و نهایتاً یک فوتی در پی داشت.

 
آدرس کوتاه :