شناسه : 816159
ظرف یکماه آینده؛


فرماندار اردکان از اجرای کامل شبکه دولت ظرف یکماهه آینده در اردکان خبر داد.

به گزارش یزد رسا، احمد کمالی از اجرای کامل شبکه دولت ظرف یکماهه آینده در اردکان خبر داد. فرماندار اردکان با اشاره به این موضوع که پس از بهره برداری از این شبکه کلیه ارتباطات و مکاتبات بین سیستمی از طریق شبکه انجام خواهد گرفت افزود: سرعت در ارسال و دریافت مکاتبات، افزایش دقت و جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع در محیط های اداری از مهمترین مزیت های شبکه دولت می باشد. مدیریت اجرایی شهرستان اردکان گفت: مبلغ هزینه شده برای این پروژه حدود200 میلیون تومان است که از محل اعتبارات استانداری پرداخت خواهد شد. به گفته" سعید طالعی "کارشناس فن اوری اطلاعات فرمانداری اردکان تاکنون کلیه تجهیزات مربوط به مخابرات شامل Dslam و Rectifire  وسوئیچ های مربوطه نصب گردیده است و برای ایجاد ارتباط ادارات نزدیک به مرکز مخابرات از نوع پروتکل ارتباطی ADSL و برای ادارات راه دور از پروتکل ارتباطی G.SHDSL استفاده گردیده است. تجهیزات داخلی ادارات و ارتقا سیستم ها نیز توسط هریک از ادارات انجام خواهد شد. منبع: روابط عمومی فرمانداری اردکان



آدرس کوتاه :