شناسه : 37753519


تابش نماینده فعلی مردم اردکان گفته جلسات مجلس باید به صورت فعال برگزار شود زیرا مجلس پیشمرگ مردم است و باید طنین صدای همه اقشار و در مقاطع حساس کنار آنها باشد‌.

به گزارش یزدرسا، تابش نماینده فعلی مردم اردکان گفته جلسات مجلس باید به صورت فعال برگزار شود زیرا مجلس پیشمرگ مردم است و باید طنین صدای همه اقشار و در مقاطع حساس کنار آنها باشد‌...

آقای تابش اگر مجلس پیشمرگ مردم است چرا شما نمایندگان زمانی که مردم داروخانه به داروخانه در جستجوی خرید ماسک و مواد ضدعفونی بودند به شما در مجلس پک بهداشتی کامل دادند و شما را به تعطیلات فرستادند؟!

آقای تابش یک ماه از ورود کرونا به ایران می‌گذرد! مجلسی که نتواند در مقابل لجبازی برخی برای عدم کنترل جدی ورودی و خروجی های شهر و بی‌تدبیری‌های دولت طی این چند سال بایستد به نظر شما بودن با نبودنش چه فرقی دارد؟!

آقای تابش اگر شما طنین صدای همه اقشار در مقاطع حساس هستید به مردم توضیح دهید چرا شما و دیگر نمایندگان فعلی استان در جلسات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا حضور فعال ندارید؟!

لازم به ذکر است عدم حضور تابش در جلسات ستاد استانی مقابله با کرونا مورد انتقاد مردم یزد واقع شده بود و همچنین در نامه‌ای که اخیرا از سوی نمایندگان فعلی و منتخب یزد در مجلس در مورد اوضاع  یزد در مقابله با کرونا به رئیس جمهور ارسال شده بود و تنها شخص تابش آن را امضا نکرده است.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :