شناسه : 37789020


جانشین سپاه الغدیر یزد از واحدهای تولیدی پارچه ماسک و لباس ضدآب پزشکی در یزد بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیند اجرایی تولید این پارچه مخصوص قرار گرفت.

به گزارش یزدرسا، حسین زارع کمالی جانشین فرمانده سپاه الغدیر یزد به همراه جمعی از مسئولان ارشد بسیج سازندگی و اصناف استان از واحدهای تولیدی پارچه ماسک و لباس ضدآب پزشکی در یزد بازدید و از نزدیک در جریان فرآیند اجرایی تولید این پارچه مخصوص قرار گرفت.
آدرس کوتاه :