شناسه : 37976789
عضو شورای شهر یزذ:


الله جورابی گفت: یزدی‌ها تا یکماه آینده می‌توانند از دوچرخه‌های اشتراکی هوشمند استفاده کنند.

به گزارش یزدرسا به نقل از صدا و سیما،‌عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: هرچند ایستگاه‌های دوچرخه سواری در بافت تاریخی یزد آماده شده ولی به دلیل اینکه هنوز نرم افزار دوچرخه و همچنین سایه بان ایستگاه‌ها آماده نشده این طرح قابل اجرا نیست.بهرمندی یزدی‌ها از دوچرخه‌های هوشمند

جورابی افزود: با توجه به این که سایه بان‌ها باید با بافت تاریخی یزد مطابقت داشته باشد منتظر مجوز معاونت شهرسازی شهرداری هستیم تا سایه بان‌ها طراحی و اجرا شود و سازمان فاوا شهرداری نیز باید نرم افزار دوچرخه را طراحی کند که قرارست تا یکماه دیگر این موارد انجام شود تا مردم بتوانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند.

در مرحله اول اجرای طرح دوچرخه سواری هوشمند ۳۰۰۰ دوچرخه در ۲۲ ایستگاه در بافت تاریخی یزد در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
آدرس کوتاه :