شناسه : 36455138


مانور اطفاء حریق در منطقه جنگلی باغشادی شهرستان خاتم برگزار شد.

به گزارش یزدرسا به نقل از طنین خاتم؛ این مانور به منظور ارزیابی توان دستگاههای اجرایی شهرستان وهماهنگی های لازم در امر اطفاء حریق مناطق جنگلی برنامه ریزی شد.

 طالبی استاندار به همراه جمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی مرتبط و نیز مامورین ادارات و نهاده ها به ویژه ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری ،محیط زیست ،آتش نشانی و نیروهای نظامی وانتظامی در این مانور حضور داشتند.

گفتنی است شهرستان خاتم با دارا بودن بالغ بر60 هزار عرصه های جنگلی و پوشش مرتعی قابل توجه ازمناطق مستعد دراستان محسوب و درسالجاری به لحاظ بارشهای مطلوب بهاری و تراکم پوشش گیاهی وعلفی نسبت به سالهای گذشته ازحساسیت بالایی برخوردار است.

 
آدرس کوتاه :