شناسه : 37724854


سپاه الغدیر یزد جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر اقدام به تهیه و توزیع دو هزار و چهارصد بسته معیشتی کرد.

به گزارش یزدرسا،
آدرس کوتاه :